Lawyers for Assange Lawyers for Assange

ADVOKATER FÖR ASSANGE

Oberoende internationella juridiska observatörer av
förfarandena i Julian Assange-fallet

Advokater för Assange

Vi, Advokater för Assange, är en internationell grupp av oberoende advokater och juridiska akademiker. Vi har följt förfarandena i Julian Assange-fallet och har under denna tid observerat grova kränkningar av hans rättigheter till ett vederbörligt rättsligt förfarande, såväl som kränkningar av hans rätt till hälsa, rätt till liv, och rätt att vara fri från tortyr. Vi är vidare mycket oroade över de bredare konsekvenserna av åtalet mot Julian Assange vad gäller yttrandefrihet och pressfrihet, hörnstenarna i varje demokrati.

Med stöd av över hundra sjuttio framstående jurister från hela världen, har vi presenterat vår oro vad gäller Julian Assange-fallet för de brittiska myndigheterna och krävt ett omedelbart slut på utlämningsförfarandet och ett omedelbart frigivande av Julian Assange.

Sedan brevet skickades till den brittiska regeringen har det undertecknats av över ett hundra framstående politiska personer, inklusive statsöverhuvuden, ministrar och diplomater.

Kontakt: lawyers4assange@protonmail.com